Tropar la Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tihvin

Tropare

Tropar la Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tihvin

Glas 4

Astăzi ca un soare prealuminos a strălucit nouă în văzduh preacinstită icoana ta, Stăpână, cu razele milostivirii lumea luminând. Pe care țara noastră, ca un dar dumnezeiesc, de sus cu bună-credință primind-o, te proslăvește pe tine, maica lui Dumnezeu, Stăpâna tuturor, și pe cel Născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru, mărindu-L cu bucurie, Căruia roagă-te, o, Doamnă Împărăteasă, Născătoare de Dumnezeu, ca să păzească toate cetățile și țările creștinești, nevătămate de toate asupririle vrăjmașilor, și să mântuiască pe cei ce cu credință se închină Lui și preacuratului tău chip, Fecioară neispitită de nuntă.

Troparele lunii Iulie

Calendar ortodox
15 Iulie