Condacul Sfinţilor Ierarhi Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului

30 August

Glasul 8

Apărătoare Doamnă...

Cu turma ta, ca unul care m-am izbăvit de cei râu credincioşi, aduc semne de biruinţă şi mulţumire, ţie nebiruitului viteaz, ierarhe. Pentru că ai omorât pe Arie cel nebun şi ai amuţit pe filosoful cel semeţ. Pentru aceea, grăiesc către tine: Bucură-te, părinte, de trei ori fericite.