Troparul Sfântului Cuvios Naum

23 Decembrie

Ucenic vrednic al Sfinţilor Chiril şi Metodie, te-ai arătat fericite,
Şi tămăduiri din destul ai revărsat cu dragoste sufletelor smerite,
Ca cel ce te-ai arătat luminător mare celor din întunericul neştiinţei,
Cu raza rugăciunii tale ne înconjoară şi pe noi în ceasul umilinţei.