Troparul Sfântului Prooroc Ieremia

1 Mai

Glasul 2

A proorocului Tău, Doamne, Ieremia pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.