Troparul Sfântului Prooroc Zaharia

8 Februarie

Glasul 2

A proorocului Tău, Doamne, Zaharia pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.