Condacul Sfinților Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani

1 Octombrie

(glasul 1)

Rugăciunea și liniștea iubind, nevoința și răbdarea îmbrățișând, patimile cele pierzătoare le-ați stins cu ostenelile pustiei, Sfinților Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani. Unul, luminător al chinoviei s-a făcut și iscusit păstor, iar celălalt sfeșnic al luminii neînserate s-a arătat, prin rugăciunea cea înaltă.