Troparul Sfinţilor şi Drepţilor Dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana

9 Septembrie

Glasul 2

Pomenirea drepţilor Tăi, Doamne, prăznuind, printr-înşii ne rugăm Ţie, mântuieşte sufletele noastre.