Troparul Sfinţilor Mucenici şi Mărturisitori Gurie, Samona şi Aviv, diaconul

15 Noiembrie

Glasul 4

Ocrotitorii şi apărătorii Edesei, cei ce săvârşiţi minuni mari în lume, cei ce pe tânără aţi dat-o iarăşi în braţele maicii sale şi pe călcătorul de lege got l-aţi arătat osândit cu dreaptă judecată, cereţi pentru noi neîncetat să se mântuiască sufletele noastre.