Troparul Sfântului Cuvios Amfilohie de la Poceaev

Tropare

Troparul Sfântului Cuvios Amfilohie de la Poceaev

Glasul 4

Al pământului Volâniului preaslăvit nevoitor și al mănăstirii Poceaevului vrednic locuitor, tămăduitor minunat al oamenilor ortodocși te-a arătat Bisericii Sale, Hristos, Dumnezeul nostru, Cuvioase Părintele nostru, Amfilohie, Aceluia cu osârdie roagă-te ca să ne izbăvească de năvălirile vrăjmașilor și să mântuiască sufletele noastre.

Troparele lunii Iunie

Calendar ortodox
15 Iunie