Troparul Sfântului Cuvios Sava cel Sfinţit

Tropare

Troparul Sfântului Cuvios Sava cel Sfinţit

Glasul 8

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele din adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Sfinte Sava părintele nostru, cuvioase! Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Troparele lunii Martie

Calendar ortodox
1 March

(Harți)