Ap. Filipeni 3, 20-21; 4, 1-3

Ap. Filipeni 3, 20-21; 4, 1-3

Fraţilor, pentru noi, cetatea noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, Care va schimba la înfăţişare trupul smereniei noastre, ca să fie asemenea trupului slavei Sale, lucrând cu puterea ce are de a-Şi supune Sieşi toate.

Deci, fraţii mei iubiţi şi mult doriţi, bucuria şi cununa mea, aşa să staţi întru Domnul, iubiţii mei. Rog pe Evodia şi rog pe Sintihia, să aibă aceleaşi gânduri în Domnul. Încă te rog şi pe tine, credinciosule Sizic, ajută-le lor, ca pe unele care au luptat pentru Evanghelie, împreună cu mine şi cu Clement şi cu ceilalţi însoţitori de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii.

Calendar ortodox
1 March

(Harți)