Condac la Sărbătoarea celei Dintâi şi celei de a doua aflări a cinstitului cap al Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, glasul al 2-lea. Podobie: Cântând cele de sus...

24 Februarie