Ev. Luca 4, 38-44

În vremea aceea, a venit Iisus în casa lui Simon, iar soacra lui Simon era cuprinsă de nişte friguri rele şi L-au rugat pentru ea. Atunci Iisus, plecându-Se spre ea, a certat frigurile, şi au lăsat-o; iar ea, îndată sculându-se, îi slujea pe ei. Iar după apusul soarelui, toţi câţi aveau bolnavi, cu multe feluri de boli, i-au adus la Dânsul; şi El, punându-Și mâinile pe fiecare dintre ei, îi tămăduia. Din mulţi ieşeau şi diavoli care strigau şi ziceau: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu! Dar Dânsul, certându-i, nu-i lăsa să spună că ştiu că El este Hristos. Făcându-se ziuă, a ieşit şi s-a dus într-un loc pustiu; dar mulţimile Îl căutau şi au venit până la Dânsul şi-L ţineau, ca să nu plece de la ei. Iar Iisus a zis către ei: trebuie să binevestesc şi altor oraşe Împărăţia lui Dumnezeu, fiindcă pentru aceasta sunt trimis. Pentru aceea propovăduia El în toate sinagogile Galileii.