Ev. Marcu 1, 9-15

În vremea aceea Iisus a venit din Nazaretul Galileei şi S-a botezat în Iordan de către Ioan. Şi îndată, ieșind din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul ca un porumbel coborându-Se peste El. Și glas din ceruri s-a auzit: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, în Tine am binevoit! Și îndată Duhul L-a dus în pustie. Şi a fost în pustie patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Şi era împreună cu fiarele, iar îngerii Îi slujeau. După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea, propovăduind Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi zicând: S-a împlinit vremea şi s-a apropiat Împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie!