Ev. Marcu 4, 24-34

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Luaţi seama la ce auziţi: Cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura; iar vouă, celor ce ascultaţi, vi se va da cu prisosință. Căci celui ce are i se va da; dar, de la cel ce nu are, şi ce are i se va lua. Și zicea: Aşa este Împărăţia lui Dumnezeu, ca un om care aruncă sămânţa în pământ și doarme și se scoală, noaptea şi ziua, iar sămânţa răsare şi creşte, însă el nu ştie cum. Pământul rodește de la sine: mai întâi pai, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic. Iar când rodul se coace, îndată trimite secera, că a sosit secerişul. Și zicea: Cum vom asemăna Împărăţia lui Dumnezeu sau în ce pildă o vom închipui? Cu grăuntele de muştar care, când se seamănă în pământ, este mai mic decât toate seminţele de pe pământ; dar, după ce s-a semănat, creşte şi se face mai mare decât toate legumele şi face ramuri mari, încât sub umbra lui pot să se sălăşluiască păsările cerului. Şi cu multe pilde ca acestea le grăia cuvântul, după cum puteau să înţeleagă. Iar fără pildă nu le grăia; însă ucenicilor Săi le lămurea toate, deosebi.