Condac la Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi...

Întru Dumnezeiască Schimbarea la Faţă, astăzi toată firea omenească străluceşte dumnezeieşte, cu veselie grăind: să se schimbe la Faţă Hristos, mântuind pe toţi.