Condacul Sfinţilor Mari Mucenici Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie şi Orest

13 Decembrie

Glasul 2

Pe Născătoarea de Dumnezeu...

Luminător prealuminos te-ai arătat celor ce şedeau întru în­tunericul necunoştinţei, purtătorule de biruinţă. Că agonisindu-ţi credinţa ca pe un scut, nu te-ai temut de semeţiile vrăjmaşilor, Sfinte Mucenice Eustratie, arătându-te mai bun vorbitor decât ritorii.