Troparul Sfântului Cuvios Memnon, făcătorul de minuni

Tropare

Troparul Sfântului Cuvios Memnon, făcătorul de minuni

Glasul 8

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Memnon, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Troparele lunii Mai

Calendar ortodox
30 Mai