Troparul Sfinţilor Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip

Tropare

Troparul Sfinţilor Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip

Glas 4

Mucenicii Tăi, Doamne, Zotic, Atal, Camasie şi Filip, întru nevoinţele lor cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Troparele lunii Iulie

Calendar ortodox
15 Iulie