Cântarea Sfântului Nectarie către Maica Domnului Theotokarion (5)

Tu, ajutorul creștinilor,
Tu, ocrotirea lumii,
Tu ești întărirea credincioșilor,
Tu, lumina minții mele.

Cântări către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioară Maria

Cântarea a 5-a

Maria pururi Fecioara,
Doamna lumii întregi,
Fără de prihană Mireasă Preacurată,
Stăpână Preasfântă.

Maria, Mireasă Stăpână,
pricina bucuriei noastre,
Fecioară cinstită, Împărăteasă,
Maică Preasfântă.

Mai înaltă decât cerurile,
decât razele mai luminoasă,
decât strălucirile soarelui
mai curată.

Mai cinstită decât Heruvimii,
mai slăvită decât
Serafimii cei fără de trup,
mai înaltă decât Tronurile.

Lauda strămoșilor,
slava prorocilor,
întărirea Apostolilor,
puterea mucenicilor.

Podoaba cuvioșilor,
strălucirea nevoitorilor,
veselia fecioarelor,
înălțimea harurilor.

Năstrapă de aur,
sfeșnic purtător de lumină,
muntele cel netăiat,
Fecioară de Dumnezeu purtătoare.

O, rug nemistuit,
nor luminos,
pat de nuntă al Cuvântului, nevinovată
masă purtătoare de Viață.

Toiag care ai odrăslit floarea,
Cortul mărturiei,
Vas care porți manna,
Tron strălucit al Domnului.

Tu, ajutorul creștinilor,
Tu, ocrotirea lumii,
Tu ești întărirea credincioșilor,
Tu, lumina minții mele.

Tu, sprijinul orfanilor,
Tu, izbăvirea celor robiți,
Tu, cercetarea bolnavilor,
Tu, întărirea osteniților.

Tu, întărirea monahilor,
mângâiere săracilor,
Tu ești văduvelor adăpost
Și fecioarelor tărie.

Tu ești a credincioșilor fortăreață,
Tu, izbăvitoare ocrotire,
Tu, acoperământ și tărie,
Tu, har și bunăvoire.

Pe tine te rog, Stăpână,
Pe tine acum te chem,
Pe tine te implor, Atotstăpână,
Harul tău îl cer.

Iată, la tine am scăpat,
Curată, izbăvește-mă!
Sub puternicul tău acoperământ
acoperă-mă, păzește-mă.

Cruță-mă și mijlocește
la Fiul tău, Fecioară,
și de osândă mă izbăvește
Biserică sfințită.

Apără-mă, izbăvește-mă
de vrăjmașul
Și moștean pe mine arată-mă
vieții celei veșnice.

(Sfântul Nectarie Taumaturgul, Theotokarion)

Ultimele din categorie