Condacul Sfântului Cuvios Gheorghe, Mărturisitorul din Drama

4 Noiembrie

Condac, glasul al 8-lea, podobie: Apărătoare Doamnă...

Pe lucrătorul cel neobosit al virtuții, care cu plugul dragostei și al dreptei credințe a făcut sufletele roditoare și, în vremurile din urmă, a ctitorit în Drama Mănăstirea Înălțării, să-l lăudăm după vrednicie, în cântări cuviincioase strigând: Bucură-te, fericite Gheorghe!