Ev. Marcu 11, 27-33

În vremea aceea a intrat Iisus iarăşi în Ierusalim. Şi, pe când mergea El prin templu, au venit la El arhiereii, cărturarii şi bătrânii şi I-au zis: Cu ce putere faci acestea? Sau cine Ţi-a dat Ţie puterea aceasta, ca să le faci? Iar lisus le-a zis: Vă voi întreba şi Eu un cuvânt; răspundeţi-Mi, şi vă voi spune şi Eu cu ce putere fac acestea: Botezul lui Ioan din cer a fost, sau de la oameni? Răspundeţi-Mi! Şi ei vorbeau între ei, zicând: De vom zice: din cer, va zice: Pentru ce, dar, n-aţi crezut în el? Iar de vom zice: de la oameni – se temeau de mulţime, căci toţi socoteau că Ioan era într-adevăr proroc. Şi, răspunzând, au zis lui lisus: Nu ştim. Şi lisus le-a zis: Nici Eu nu vă spun vouă cu ce putere fac acestea.