Rugăciune către Muceniţa Tomaida Egipteanca, în primejdia de siluire a curăţiei

Rugăciuni

Rugăciune către Muceniţa Tomaida Egipteanca, în primejdia de siluire a curăţiei

Tomaida a ales să moară mai degrabă decât să calce credinţa faţă de soţul ei Mulţi au primit de la ea aju­tor haric pentru a-şi păstra curăţia.

Prealăudată Muceniţă Tomaida! Până la moarte nevoindu-te pentru curăţia căsătoriei şi pentru aceasta sufletul tău punându-ţi, vrednică te-ai aflat înaintea Domnului să fii cinstită în ceata sfintelor fecioare. Auzi-ne pe noi, care ne rugăm ţie, şi precum cei ce în vremile dinainte au fost luptaţi de patimile trupeşti te-au avut pe tine vindecătoare cu harul cel dat ţie de Dumnezeu, aşa şi acum celor ce aleargă la tine mijloceşte-le, cu rugăciunile tale bineprimite, mângâiere şi slobozire de războiul trupesc, petrecere curată şi neîntinată în căsătorie şi feciorie, ca trupurile noastre să fie locaş al Sfântului Duh. O, preaaleasă între femei şi credincioasă roabă a lui Hristos! Ajută-ne, ca să nu pierim în patimile şi în poftele noastre, ci să fim stăpâni peste mintea noastră şi să ne întărim cu inima noastră întru tot harul şi toată curăţia, slăvind ajutorul tău, iar mai vârtos harul şi mila lui Dumnezeu Celui Unul în Treime, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin

Rugăciunile lunii Mai

Calendar ortodox
21 Mai