Condacul Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei

16 Noiembrie

Glasul 2

Cel Ce Te-ai Înălţat...

Jugul vămii lepădând, la jugul dreptăţii te-ai lipit şi te-ai arătat neguţător întru toate ales, bogăţie adunând înţelepciunea cea din înălţime. Pentru aceasta ai propovăduit cuvântul adevărului şi ai ridicat sufletele celor trândavi, arătând în scris ceasul judecăţii.