Condacul Sfântului Prooroc Iezechiel

21 Iulie

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi...

Arătatu-te-ai prooroc lui Dumnezeu, Iezechiel Minunate şi mai înainte tuturor ai vestit Întruparea Domnului, a Mielului şi Ziditorului, Fiului lui Dumnezeu, Care S-a arătat în veci.