Condacul Sfinţilor Mucenici doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Roma

1 Iulie

Glasul 2

Cele de sus căutând...

Cei ce aţi primit harul tămăduirilor, daţi sănătate celor ce sunt întru nevoi, măriţilor, doctori care sunteţi făcători de minuni şi cu cercetarea voastră, surpaţi semeţiile vrăjmaşilor, tămăduind lumea cu minunile.