Condacul Sfinţilor Mucenici Ermil şi Stratonic

13 Ianuarie

Glasul 2

Căutând cele de sus...

De zbuciumul cel lumesc aţi fugit şi la limanul cel lin v-aţi mutat, prin sângiurile muceniciei; şi cu ostenelile pustniciei v-aţi încununat. Pentru aceasta v-aţi şi arătat cu mucenicii şi cuvioşii împreună locuitori.