Troparul Sfântului Apostol Anania, unul din cei şaptezeci

1 Octombrie

Glasul 3

Apostole Sfinte Anania, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.