Ev. Luca 17, 3-10

Zis-a Domnul: Luaţi aminte la voi înşivă. Dacă-ţi va greşi fratele tău, dojeneşte-l, şi dacă se va pocăi, iartă-l. Şi chiar dacă îţi va greşi de şapte ori într-o zi şi de şapte ori se va întoarce către tine zicând: îmi pare rău, iartă-l. Şi au zis apostolii către Domnul: Sporeşte-ne credinţa. Iar Domnul a zis: De aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice acestui sicomor: Dezrădăcinează-te şi te sădeşte în mare, şi vă va asculta. Care dintre voi, având o slugă la arat sau la păscut turme, îi va zice când se întoarce din ţarină: Treci şi şezi la masă? Oare nu-i va zice: Pregăteşte-mi ca să cinez şi, încingându-te, slujeşte-mi până ce voi mânca şi voi bea, şi după aceea vei mânca şi vei bea şi tu? Va mulţumi oare slugii că a făcut cele poruncite? Cred că nu. Aşa şi voi, când veţi face toate cele poruncite vouă, să ziceţi: Suntem slugi nevrednice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem.