Condac la Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon

Glasul 8

Propovăduirea Apostolilor şi învăţăturile Părinţilor au întărit credinţa Bisericii; care, purtând haina adevărului cea ţesută din teologia cea de sus, drept îndreptează şi slăveşte taina cea mare a dreptei credinţe.