Condacul Sfântului Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi

11 Octombrie

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi...

Următor făcându-te învăţă­torului tău, Apostole, pentru Dânsul cu credinţă ai slujit la lucrarea Sfinţilor Săi. Pentru aceea toţi credincioşii te fericim.