Condacul Sfântului Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat

24 Mai

Glasul 8

Cele de sus căutând...

De cele de sus dorind, cele de jos ai lepădat şi ca un cer stâlpul făcându-ţi, printr-însul ai strălucit cu raza minunilor cuvioase, şi lui Hristos Dumnezeului tuturor te rogi neîncetat pentru noi toţi.