Condacul Sfântului Cuvios Toma din Maleon

7 Iulie

Glasul 4

Cel Ce Te-ai înălţat...

Mare biruinţă bărbăteşte ai arătat, aprinzându-te de dragostea cea dumnezeiască. Pe împăratul cel stricăcios şi toate cele frumoase le-ai biruit, să vârşind sălăşluirea la Muntele Maleon din care te-ai suit la cele cereşti, către Împăratul împăraţilor, Sfinte Părinte Toma; roagă-te neîncetat pentru noi toţi.