Troparul Sfântului Prooroc Osea

17 Octombrie

Glasul 2

A proorocului Tău Osea po­menire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.