Troparul Sfinţilor 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod

29 Decembrie

Glasul 1

Pentru durerile sfinţilor, care pentru Tine au pătimit, Milos­tiv fii, Doamne şi vindecă toate durerile noastre, Iubitorule de oameni.