Troparul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei

Tropare

Troparul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei

glasul al 3-lea, podobie: Mare apărător...

Curăția ta și rugăciunea, milostenia și înfrânarea vas ales al Sfântului Duh te-au făcut; pentru aceasta, Moldovei fiind păstor, urmai cu totul Păstorului Celui bun; Sfinte mare Ierarhe, milostive Iosife, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

Troparele lunii Aprilie

Calendar ortodox
20 Aprilie

(Pomenirea morților)