Troparul Sfântului Nicolae Velimirovici

Tropare

Troparul Sfântului Nicolae Velimirovici

Propovăduitor cu limbă de aur al lui Hristos cel înviat, pururea călăuzitor al norodului sârb cel de Cruce purtător, alăută sunătoare a Sfîntului Duh, iubit de monahii ce întru tine se bucură, slava şi fala preoţilor, învăţător al pocăinţei, vlădică al tuturor neamurilor, dreptar celor din oastea lui Hristos în rugăciunile către Dumnezeu, Sfinte Nicolae, dascăl al Americii şi slavă a norodului sârb, împreună cu toţi sfinţii, roagă pe Unul iubitorul de oameni să ne învrednicească de veşnică pace şi bucurie în Împărăţia Sa cea cerească!

Troparele lunii Iunie

Calendar ortodox
9 Iunie

(Harți)