Isaia – Capitolul 16

Capitole:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566

1. «Trimiteţi miei stăpânitorului ţării, trimiteţi-i din Petra, prin pustiu, la muntele fiicei Sionului».

2. Ca o pasăre care fuge sperioasă din cuibul ei, ca un cuib risipit, aşa sunt fiicele Moabului la vadurile Arnonului.

3. «Dă un sfat, dă o hotărâre, întinde umbra ta, ca noaptea în miezul zilei, ascunde pe cei duşi în robie, nu descoperi pe cei fugari!

4. Adăposteşte la tine pe toţi robii Moabului, să le fii acoperitor în faţa pustiitorului, până când năvala va fi trecut, prăpădul va lua sfârşit şi vrăjmaşul va lăsa țara în pace.

5. Jilţul lui se va întări prin milostivire, şi pe el va şedea de-a pururi în cortul lui David un judecător apărător al pricinii drepte şi râvnitor dreptăţii.

6. Am auzit de semeţia Moabului, că foarte mândru este; am auzit de obrăznicia, de mândria, de trufia şi de graiurile lui deşarte».

7. Pentru aceasta Moabiţii se tânguiesc pentru Moab, toți împreună se bocesc! Ei suspină pentru turtele de struguri de la Chir-Hareset, înmărmuriţi.

8. Câmpiile Heşbonului au sărăcit, asemenea şi via de la Sibma; stăpânitorul popoarelor a distrus cele mai bune viţe ale ei, care se întinseseră până la Iazer şi acoperiseră pustiul; lăstarii lor se întinseseră şi trecuseră marea.

9. Pentru aceasta plâng împreună cu Iazerul pentru via din Sibma. Vă ud cu lacrimile mele pe voi, Heşbon şi Eleale, că nu se mai aud acolo strigătele vesele din timpul secerişului şi al culesului viilor.

10. Nici bucurie, nici veselie prin grădini, iar prin vii, nici cântece, nici chiote! Nimeni nu mai dă vinul la teasc, strigătul călcătorului a încetat.

11. Pentru aceasta lăuntrul meu se zbuciumă pentru Moab ca o harfă, inima mea pentru Chir-Hares.

12. Iată că Moabul este văzut urcând obosit pe locurile înalte, intră în templul său să se roage, dar nu dobândeşte nimic.

13. Aceasta este prorocia pe care a grăit-o Domnul odinioară pentru Moab.

14. Iar acum Domnul a zis aşa: «Peste trei ani, socotiţi ca anii unui simbriaş, mărirea Moabului se va micşora cu vuiet mare şi va rămâne mică şi slabă, fără nicio putere».

Capitole:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566