Tropar la Praznicul zămislirii Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

Tropare

Tropar la Praznicul zămislirii Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

Glasul 4

Ceea ce mai înainte erai stearpă şi neroditoare, veseleşte-te; că iată ai zămislit pe Sfeşnicul Soarelui, Cel Ce va să lumineze toată lumea care pătimea cu nevederea. Dănţuieşte Zaharia cu îndrăzneală strigând: Prooroc Celui Preaînalt este cel ce are să se nască.

Troparele lunii Decembrie

Calendar ortodox
3 Decembrie

glas 1, voscr. 4