Troparul Sfântului Apostol Simon Zilotul

10 Mai

Glasul 3

Apostole sfinte Simone, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.