Troparul Sfântului Prooroc Ioil

19 Octombrie

Glasul 2

A proorocului Tău, Doamne, Ioil pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm: mântuieşte sufletele noastre!