Troparul Sfinţilor Cuvioşi Isaachie, Dalmat şi Faust

3 August

Glasul 4

Dumnezeul părinţilor noştri, Care Te porţi pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile părinţilor noştri, îndreptează viaţa noastră în pace.