Troparul Sfântului Prooroc Miheia

14 August

Glasul 2

A proorocului Tău Miheia pomenire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.