Troparul Sfântului Prooroc Samuel

20 August

Glasul 2

A proorocului Tău Samuel pomenire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.