Tropar la Sărbătoarea Aflării moaştelor Sfinţilor Mucenici din Evghenia

Tropare

Tropar la Sărbătoarea Aflării moaştelor Sfinţilor Mucenici din Evghenia

Glasul 4

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Troparele lunii Mai

Calendar ortodox
26 Mai

glas 3, voscr. 5