Troparul Sfintei Cuvioase Melania Romana

Tropare

Troparul Sfintei Cuvioase Melania Romana

Glasul 8

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Melania, duhul tău.

Troparele lunii Martie

Calendar ortodox
3 Martie

glas 6, voscr. 6