Troparul Sfântului Cuvios Agapie de la Colciu

Tropare

Troparul Sfântului Cuvios Agapie de la Colciu

Glasul 1 

Locuitor pustiului…

Ascultând de cuvintele bătrânului celui sfânt ai socotit desfătare a robiei batjocură şi vas al iubirii te-ai arătat trăgându-i pre stăpâni către Hristos. Pentru-aceea, fericite Agapie, cântându-ţi cu osârdie, strigăm: Slavă lui Hristos, Celui ce te-a slăvit, Slavă Celui ce pre tine te-a iubit, Slavă Celui ce tare mijlocitor pre tine nouă te-a dăruit.

Troparele lunii Aprilie

Calendar ortodox
19 Aprilie

(Denia Acatistului Bunei Vestiri)