Troparul Sfântului Cuvios Patapie

Tropare

Troparul Sfântului Cuvios Patapie

Glasul 8

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Patapie, duhul tău.

Troparele lunii Martie

Calendar ortodox
1 March

(Harți)