Troparul Sfântului Mare Mucenic Lazăr, Cneazul Serbiei

Tropare

Troparul Sfântului Mare Mucenic Lazăr, Cneazul Serbiei

Glasul 3

Podobie: „Să se veselească cele cerești..."

Slava lumii lepădându-o, Voievodule Lazăre, și asemenea lui Hristos făcându-te, ai dobândit împărăția cea cerească. Roagă-te, deci, Mântuitorului pentru robii tăi, mijlocind către Dânsul, împreună cu tine să ne 
învrednicească de vederea slavei Sale.

Troparele lunii Iulie

Calendar ortodox
15 Iulie