Troparul Sfinţilor Mucenici Mina, Ermoghen şi Evgraf

Tropare

Troparul Sfinţilor Mucenici Mina, Ermoghen şi Evgraf

Glasul 8

Cu înfrânarea omorând por­nirile şi îndemnurile cele arză­toare ale patimilor, ucenicii lui Hristos au luat harul de a alun­ga urmările bolilor celor nepu­tincioşi şi a face minuni, atât în viaţă, cât şi după moarte. Minune uimitoare cu adevărat! Că oase goale izvorăsc tămă­duiri. Slavă Ţie, Singurului Dumnezeu şi Ziditorului.

Troparele lunii Martie

Calendar ortodox
3 Martie

glas 6, voscr. 6